Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swoją działalność 1 grudnia 1997 r. Najważniejszym zadaniem jest prowadzenie procesu rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej tak, aby uczestnicy warsztatu osiągnęli jak najwyższy stopień przystosowania do pracy i życia społecznego. W celu realizacji tych zadań, dla 35 osób niepełnosprawnych prowadzimy działania z zakresu:

 • Ogólnego usprawniania – jest to rehabilitacja lecznicza, usprawniająca, ruchowa
 • Rozwijania umiejętności życia codziennego
 • Przygotowania do życia w środowisku społecznym
 • Terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności praktycznych i zawodowych

Terapia zajęciowa, zawodowa i społeczna prowadzona jest w pracowniach:

 • Arteterapii i rękodzieła
 • Rozwijania umiejętności społecznych i samoobsługi
 • Informatyczno-poligraficznej
 • Manufaktury
 • Rozwijania umiejętności zawodowych
 • Stolarsko-konserwatorskiej

Zajęcia w pracowniach pozwalają zapomnieć o chorobie, dostarczają radosnych przeżyć, emocji i wzruszeń. Kształtują prawidłowe postawy społeczne i zachowania. Przygotowują do w miarę samodzielnego życia, funkcjonowania w środowisku.

Oprócz zajęć w pracowniach oferujemy:

 1. Rehabilitacje ruchową i usprawniającą
 2. Zajęcia w grupie sportowej
 3. Zajęcia relaksacyjne

Jak zostać uczestnikiem WTZ:

 1. Złożyć podanie o przyjęcie do WTZ z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 2. Informacji o przyjęciu oraz pomoc w uzupełnianiu dokumentacji udziela Kierownik WTZ.