Informacje

Zarząd

Prezes
  Sylwia Ewa Chęć

  Wiceprezes
  Izabela Sobiecka-Kapica

  Sekretarz
Agata Wasilewska

  Skarbnik
  Agnieszka Maksim

  Członek Zarządu
  Jerzy Marek Rak

Naszym celem jest wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie, ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej, usprawniającej i społecznej. Dążenie do zapewnienia dostępu do kultury i rekreacji, uczenia i wychowania przez doświadczenia życiowe i nauczanie specjalne, tworzenie nowych form mieszkaniowych z programem jak największego usamodzielnienia. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym. Tworzenie i prowadzenie Zakładów Opieki Zdrowotnej, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.