Aktualności

W dniu 28 maja 2021 roku Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „ RES SACRA MISER” podpisało umowę z Województwem Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w różnych typach placówek”.

Beneficjentami projektu jest 60 osób, mieszkańców województwa lubelskiego z Powiatu Kraśnickiego i Opolskiego, czyli:

– mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie,

– uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie,

– uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku,

– uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Poniatowej.