Kategorie
Projekty

Aktywni Niepełnosprawni

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wspomagania Osób Niepełnosprawnych ,,Res Sacra Miser” brał udział w pilotażu ,,Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Dziękujemy za szansę, ogrom wiedzy, możliwości i wsparcie w realizacji tak szczytnego celu.

Kategorie
Brak kategorii

Dzień Dziecka – Integracja Osób Niepełnosprawnych z powiatu kraśnickiego

1 czerwca na terenie parku Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie zorganiozowana została impreza pn. Dzień Dziecka – integracja osób niepełnosprawnych z powiatu kraśnickiego. Wydarzenie otwarła Msza Święta polowa w intencji osób niepełnosprawnych, chorych i opiekunów, którą celebrował ks. kanonik Andrzej Kontek, proboszcz Parafi Gościeradów.

Po Mszy Świętej rozpoczęła się część oficjalna. Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in: Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Wice Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o/Lublin Ryszard Dados, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Członkowie Zarządu Powiatu Kraśnickiego: Marek Kołtun i Tadeusz Dziurda, Dyrektor Regionalnego Ośrodeka Polityki Społecznej w Lublinie Małgorzata Romanko, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku Katarzyna Wójtowicz, Wójt Gminy Gościeradów Mariusz Szczepanik, Prezes Stowarzyszenia Wschód Lubelskich Serc Michał Stawiarski oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej z powiatu kraśnickiego, kierownicy jednostek pomocy społecznej, dyrektorzy jednostek Gminy Gościeradów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów Mirosław Mach oraz rodzice niepełnosprawnych dzieci, mieszkańców naszego Domu.

Największą atrakcją dla naszych podopiecznych i gości był występ zespołu artystycznego „Promyk”, pokaz Zespółu Akrobatycznego „Amino”, zabawy integracyjne oraz zabawa przy biesiadnej muzyce Zespołu „FANTAZJA”.

Ważnym elementem było symboliczne sadzenie pokaźnych sadzonek Lipy, celem odtworzenia alejki Lipowej od budynku Pałacu do Łuku triumfalnego zespołu Pałacowo – Parkowego, jako ukłon w stronę postaci Hrabiego Eligiusza Suchodolskiego, darczyńcy posiadłości na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kategorie
Brak kategorii

Kontakt

Zapraszamy do kantaktu pod adresem e-mail: wtzgos@wp.pl

lub pod numerem telefonu: 15 838 11 14

Znajdź Nas na facebooku pod nazwą Warsztat Terapii Zajęciowej w Gościeradowie lub odwiedź osobiście pod adresem

ul. Folwark 20

23-275 Gościeradów

Kategorie
Brak kategorii

NZOZ Medop

W związku z modernizacją budynku Spichlerza rehabilitacja tymczasowo przeniesiona jest do budynku Internatu w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej.

Kontakt pod numerem telefonu: 661-531-775

NZOZ MEDOP

Gabinet fizjoterapii w Gościeradowie

23-275 Gościeradów

Folwark 20

Rejestracja tel: (15) 838 11 47

Wykaz zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w ramach NFZ:

 • Magnetronik
 • Terapuls
 • Ultradźwięki
 • Terapia skojarzona (UD +prądy)
 • Diadynamik
 • Interdyn 
 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Elektrostymulacja
 • Prądy Traberta (15 min)
 • Prądy Kotza (15 min)
 • Prądy TENS
 • Laser
 • Sollux
 • Krioterapia
 • Masaż wirowy kończyn dolnych (wirówka mała)
 • Masaż wirowy kończyn dolnych (wirówka duża)
 • Masaż wirowy kończyn górnych
 • Masaż suchy całkowity (40 min)
 • Masaż suchy częściowy (20 min)
 • Gimnastyka lecznicza indywidualna (30 min)
 • Gimnastyka lecznicza indywidualna (45 min)
 • Gimnastyka lecznicza zespołowa (30 min)
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Kinesiotaping
 • Masaż klasyczny limfatyczny
 • Światłolecznictwo