Grudzień

Projekt mający na celu wsparcie rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością w różnych typach placówek

W dniu 28 maja 2021 roku Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” podpisało umowę z Województwem Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w różnych typach placówek”.
Beneficjentami projektu jest 60 osób, mieszkańców województwa lubelskiego z Powiatu Kraśnickiego i Opolskiego, czyli:
– mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie,
– uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie,
– uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku,
– uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Poniatowej.