28 czerwca 2022 roku odbyło się wydarzenie pn. ,,Biesiada na Łanach”. Niepełnosprawni mieszkańcy i uczestnicy jednostek powiatowych pomocy społecznej z powiatu kraśnickiego spotkali się na urokliwych źródliskach w miejscowości Łany.
Wójt Gminy Gościeradów pan Mariusz Szczepanik przedstawił nam historię Źródliska na Łanach, jako Pomnika przyrody nieożywionej –zespołu źródeł „Źródliska w Łanach”.
Pan Kazimierz Choma- poseł na Sejm RP wyraził uznanie dla inicjatywy integracji środowisk osób niepełnosprawnych w Powiecie. Uczestnicy wydarzenia mogli liczyć na zabawę przy muzyce biesiadnej, gry i zabawy animacyjne, pyszną grochówkę z kotła, kiełaski z grilla i piękne widoki na okoliczne źródła. Na wydarzenie przybyli liczni goście m.in. Poseł na Sejm RP pan Kazimierz Choma, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, pani Katarzyna Wójtowicz, członkowie Zarządu Powiatu w Kraśniku – pan Marek Kołtun i Tadeusz Dziurda, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku, pan Iwona Rachoń, Wójt Gminy Gościeradów i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa, pan Mariusz Szczepanik oraz Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie, pan Jerzy Rak.

Zadanie było współfinansowane ze środków Powiatu Kraśnickiego z zakresu rozwoju turystyki w Powiecie kraśnickim oraz ze środków Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser”.

„Na pomoc Browarskiej Hromady”🇺🇦 to projekt dotyczący interwencji w ramach ścieżki Wspieramy Ukrainę, współfinansowanej ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanej przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Celem bezpośredniej interwencji na Ukrainie, jest wsparcie medyczne i zaopatrzenie w środki ochrony osobistej ludności cywilnej, medyków, pracowników humanitarnych i dziennikarzy, poprzez zabezpieczenie szpitali, punktów pierwszej pomocy medycznej w środki opatrunkowe, medyczne i leki oraz zakup wyposażenia pozwalającego na funkcjonowanie w sytuacji wojny – agregatu prądotwórczego.
Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser” w Gościeradowie i Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz Prezydenta miasta Browary na Ukrainie, który został upoważniony do rozdysponowania środków pomocy do szpitali, punktów medycznych i miejsc schronienia ludności cywilnej.
Pozyskana kwota na realizację projektu to 40.000,00 zł.

Dzień Dziecka – Integracja Osób Niepełnosprawnych z powiatu kraśnickiego.

1 czerwca na terenie parku Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie zorganiozowana została impreza pn. Dzień Dziecka – integracja osób niepełnosprawnych z powiatu kraśnickiego. Wydarzenie otwarła Msza Święta polowa w intencji osób niepełnosprawnych, chorych i opiekunów, którą celebrował ks. kanonik Andrzej Kontek, proboszcz Parafi Gościeradów.

Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in: Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Wice Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o/Lublin Ryszard Dados, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Członkowie Zarządu Powiatu Kraśnickiego: Marek Kołtun i Tadeusz Dziurda, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Małgorzata Romanko, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku Katarzyna Wójtowicz, Wójt Gminy Gościeradów Mariusz Szczepanik, Prezes Stowarzyszenia Wschód Lubelskich Serc Michał Stawiarski oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej z powiatu kraśnickiego, kierownicy jednostek pomocy społecznej, dyrektorzy jednostek Gminy Gościeradów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów Mirosław Mach oraz rodzice niepełnosprawnych dzieci, mieszkańców naszego Domu.

Największą atrakcją dla naszych podopiecznych i gości był występ zespołu artystycznego „Promyk”, pokaz Zespółu Akrobatycznego „Amino”, zabawy integracyjne oraz zabawa przy biesiadnej muzyce Zespołu „FANTAZJA”.

Ważnym elementem było symboliczne sadzenie pokaźnych sadzonek Lipy, celem odtworzenia alejki Lipowej od budynku Pałacu do Łuku triumfalnego zespołu Pałacowo – Parkowego, jako ukłon w stronę postaci Hrabiego Eligiusza Suchodolskiego, darczyńcy posiadłości na rzecz osób niepełnosprawnych.


Projekt mający na celu wsparcie rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością w różnych typach placówek

W dniu 28 maja 2021 roku Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” podpisało umowę z Województwem Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w różnych typach placówek”.
Beneficjentami projektu jest 60 osób, mieszkańców województwa lubelskiego z Powiatu Kraśnickiego i Opolskiego, czyli:
– mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie,
– uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie,
– uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku,
– uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Poniatowej.