Widok kontrastowy Widok domyślny
Kontrast
Czcionka 

Studencki Klub SKOK

Logo Klubu Studenckiego SKOK.

W 2013 roku, za sprawą zawiązanych podczas Dżampu przyjaźni, powstał klub studencki SKOK. Jego ideą jest wspieranie i pomaganie studentom, promowanie podejmowania nauki na Politechnice Wrocławskiej oraz wspólne przełamywanie barier i integracja. Sama nazwa SKOK nawiązuje do wspólnego „przeskakiwania”, pokonywania barier nie tylko architektonicznych, urbanistycznych ale przede wszystkim mentalnych, tych które blokują nawet najbardziej zdolnego człowieka do samorealizacji.

 

Działania, które będą  podejmowane i inicjowane przez klub to min.:

  • współpraca z Sekcją ds. Wsparcia Osób Niepełnosprawnością, Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości, Samorządem Studenckim i innymi jednostkami uczelnianymi,
  • szkolenia i warsztaty o różnorodnej tematyce,
  • imprezy tematyczne o charakterze integracyjnym, charytatywnym,
  • reprezentacja Politechniki Wrocławskiej podczas konferencji i spotkań studentów z całej Polski.

 

SKOK, jeden mały skok wystarczy, by przeskoczyć barierę, a z nami przeskoczysz każdą. Jesteśmy klubem studenckim mającym na celu zrzeszanie niepełnosprawnych studentów Politechniki Wrocławskiej. Nie każdy niepełnosprawny student jest świadom jakie ma prawa i jakie zniżki mu przysługują, jednym z naszych celów jest właśnie szerzenie takich informacji. Innym celem jest także informowanie wszystkich, że niepełnosprawność nie zawsze jest widoczna. Informowanie, że zawsze może być mała bariera, która zmusza nas do skorzystania z windy aby wjechać na jedno piętro. Naszym celem jest także organizacja różnego rodzaju imprez i wydarzeń które pozwolą zintegrować się niepełnosprawnym z Politechniki, bo czasem łatwiej porozmawiać z kimś kto ma podobny ciężar na plecach.

 

Aktualnym przewodniczącym SKOK-u jest student PWr Maciej Pojasek.

2
mgr Agata Dancewicz, specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych w Politechnice Wrocławskiej. Opiekun klubu studenckiego SKOK. Na co dzień pracownik Samodzielnej Sekcji ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością i asystentka Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Zaangażowana w sprawy studenckie, odpowiedzialna za dystrybucję informacji oraz pośrednictwo w sprawach niecierpiących zwłoki pomiędzy pełnomocnikiem, a studentami. Inicjatorka szkoleń i warsztatów oraz nawiązywania współpracy z organizacjami wewnątrz i pozauczelnianymi.

 

Zapisy do klubu poprzez stronę internetową: www.skok.pwr.edu.pl

Do góry