Widok kontrastowy Widok domyślny
Kontrast
Czcionka 

Oferowane Wsparcie

OSOBISTY ASYSTENT EDUKACYJNY ON

Od kilku lat niepełnosprawni studenci mogą korzystać z pomocy osobistego asystenta edukacyjnego osoby niepełnosprawnej. Funkcji takiego asystenta podejmują się zwykle koleżanki lub koledzy studenta, który z uwagi na stopień niepełnosprawności wymaga wsparcia zarówno w sferze bytowej, jak i w procesie dydaktycznym. Studenci – asystenci osoby niepełnosprawnej – podpisują w tym zakresie umowę z pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych i otrzymują z tego tytułu odpowiednie honorarium. W celu pobrania odpowiednich dokumentów zapraszamy tutaj.

 

ADAPTACJA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów niewidomych, udostępniono w Politechnice zaadaptowane na Braille’a  podręczniki akademickie oraz materiały dydaktyczne na potrzeby bieżące. Część materiałów znajduje się na płytach CD, które wypożyczyć można bezpośrednio w biurze Sekcji ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością. Natomiast podręczniki i książki zaadoptowane na Braille’a znajdują się w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo Technicznej w bud. D-21 (Bibliotech) przy pl. Grunwaldzkim 11.

Wszelkie działania związane z dostępnością oraz adaptacją materiałów dydaktycznych realizowane są w Laboratorium Tyfloinformatycznym znajdującym się w Bibliotechu na parterze w sali 005. Więcej informacji na stronie Tyflolabu.

 

DODATKOWE LEKCJE  JĘZYKÓW OBCYCH

Uczelnia dofinansowuje dodatkowe lekcje nauki języków obcych dla tych, którzy wyrażą  chęć podszkolenia się i wyrównania różnic z bieżącym materiałem przerabianym w trakcie studiów. Zajęcia realizowane są w trybie indywidualnym, 2 razy w tygodniu po 90 minut (dwie godziny lekcyjne). Warunkiem zapisu jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, ponadto:

  1. W pierwszej kolejności przyjmowani są studenci, którzy z uwagi na swoją dysfunkcję zdrowotną mają w istotny sposób utrudnioną możliwość nauki języka obcego (osoby słabo słyszące, słabo widzące, niewidome) oraz kontynuują realizację kursu wg indywidualnego programu kursu.
  2. W drugiej kolejności miejsca przydzielane będą niepełnosprawnym studentom wyjeżdżającym na studia lub praktyki zagraniczne.
  3. Pozostali studenci, posiadający orzeczenia o niepełnosprawności, będą przyjmowani w trzeciej kolejności w miarę wolnych miejsc.

Dodatkowe (pozaprogramowe) kursy języka obcego, są kierowane do tych niepełnosprawnych studentów Politechniki Wrocławskiej, którzy z uwagi na poważne dysfunkcje zdrowotne wymagają stosowania specjalistycznej metodyki nauczania języka obcego, wspartej niejednokrotnie odpowiednimi pomocami technologicznymi. Dotyczy to w szczególności osób niewidomych, niedowidzących, z dysfunkcją narządów ruchu i słuchu.

Cele główne:

  1. Przygotowanie studenta do zdania egzaminu z języka obcego na poziomie wymaganym wg programu studiów.
  2. Podniesienie znajomości języka obcego niezbędnego do pracy w zawodzie lub wyjazdu na studia za granicą (tylko w przypadku studentów, którzy zdali już obowiązkowy egzamin z języka obcego).

W ramach przygotowania do egzaminu/zaliczenia uruchomione mogą być języki:

a) angielski

b) niemiecki

c) hiszpański

W przypadku podnoszenia kwalifikacji językowych przed wyjazdem na studia za granicę, dodatkowo mogą być uruchomione kursy języka:

a) włoskiego

b) francuskiego

c) rosyjskiego

Do góry