Widok kontrastowy Widok domyślny
Kontrast
Czcionka 

Aktualności

  • 14
  • Sty

Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości we współpracy z Samodzielną Sekcją ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością serdecznie zapraszają studentów i absolwentów na spotkanie w sprawie projektu „Twoja Nowa Praca – Absolwent w Pracy”

Termin:   21.01.2018 r.              

Miejsce: Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 40
50-370 Wrocław

budynek H-14 sala szkoleniowa 1.05

Dla kogo:

Studenci III roku studiów inżynierskich /Studenci I i II roku studiów magisterskich/absolwenci do 24 miesięcy od ukończenia studiów i posiadający umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności i chcący podnieść kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać pomoc w znalezieniu/zmianie pracy.


Spotkanie ma na celu przekazanie informacji na temat Projektu- Twoja Nowa Praca-Program Absolwent. Zapraszamy również na poczęstunek kawowy w trakcie spotkania
J

Korzyści dla studentów i absolwentów, którzy przystąpią do programu Twoja Nowa Praca –Program Absolwent

-maksymalnie aż 12 miesięcy różnych form wsparcia dla uczestnika

-wsparcie finansowe w postaci dodatku motywacyjnego ( dla osób aktywnie szukających pracy oraz w pierwszych miesiącach zatrudnienia)

-bon szkoleniowy o wartości 5 000 zł do wykorzystania na szkolenia podnoszące kwalifikacje

-staże zawodowe dla osób bez doświadczenia zawodowego

-dofinansowanie do założenia własnej działalności

-opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika

-pomoc w określeniu predyspozycji i kompetencji zawodowych

-konsultacje dokumentów aplikacyjnych

-przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, w języku polskim i angielskim

-nowoczesne narzędzia diagnostyczne i szkoleniowe

-spotkania z psychologiem i coachem kariery

-szkolenia rozwijające kompetencje miękkie (wyjazdowe i stacjonarne)

-szkolenia i konsultacje w zakresie przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

-spotkania z pracodawcami

-wsparcie podczas procesu rekrutacji

-wsparcie profesjonalistów na każdym etapie szukania pracy

  • 23
  • Paź

Rada Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością zaprasza do aktywnego udziału w konferencji pt.: „Porozmawiamy o dostępności”, która odbędzie się w ramach II Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji. Gospodarzem tegorocznych Dni Integracji
w dniach 8-9 listopada 2018 r. jest Politechnika Wrocławska, a obrady będą miały miejsce w bud. D-21, sala 007. W programie pierwszego dnia konferencji przewidziano min. otwarte posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością z udziałem przedstawicieli władz uczelni Wrocławia i Opola, prezentacje dotyczące tematyki niepełnosprawności w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości.  W drugim dniu zaplanowane zostały warsztaty dla kadry akademickiej – chętne osoby powinny się zgłaszać do przedstawicieli  poszczególnych uczelni

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!  Zapisy obowiązują  do dnia 2.11.2018. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

II Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji - wydarzenie organizowane przez członków Rady ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Chcąc podnosić świadomość kadr akademickich, dzieląc się swoim doświadczeniem oraz wnioskami z dotychczasowej działalności Rady postanowili zorganizować Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji. Rada Ekspertów tworzona jest przez oraz przedstawicieli 13 szkół wyższych zajmujący się sprawami studentów z niepełnosprawnością z Wrocławia i Opola oraz Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości"

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzlATOcc5Dz0qP65xbwN81Ih4PJQowNRq2y7OKrmwKK-uZnA/viewform?usp=sf_link

Program:

08:30-09:15 Obrady Rady Ekspertów z udziałem przedstawicieli władz Uczelni z Dolnego Śląska i Opola
09:30-10:00 Uroczyste otwarcie konferencji

SESJA I TO JUŻ 100 LAT…

10:15-10:40

REHABILITACJA ZAWODOWA I ZATRUDNIENIE CHRONIONE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE – GENEZA I ROZWÓJ

dr Marcin Garbat  Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

10:45-11:10

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POLSCE OD 1918 ROKU DO CHWILI OBECNEJ/ USTAWODAWSTWO POLSKIE DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (W KONTEKŚCIE PREKARIATU)

dr Małgorzata Giełda, Uniwersytet Wrocławski

 

SESJA II DĄŻENIE DO UNIWERSALNOŚCI

11:25-11:45
„Zrównać kampus”- projekt dostępnej przestrzeni CWINT

mgr inż. Natalia Ratajczak Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

 

11:50-12:10

Projektowanie uniwersalne w laboratorium chemicznym UWr
dr hab. Jolanta Ejfler prof. UWr Uniwersytet Wrocławski

 

12:15 - 13:00

UROCZYSTA MUSZTRA ADEPTÓW AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH + LUNCH

 

13:00 - 13:20

Sprawni dzięki technice
inż. Marek Tankielun, Kierownik Laboratorium Tyfloinformatycznego, CWINT Politechnika Wrocławska

 

13:25-13:45

AZON – dostępna platforma informacyjna

mgr inż. Wojciech Drzewiński, kierownik zadań w projekcie AZON, Politechnika Wrocławska

 

13:50-14:10

Kultura dostępna dla wszystkich
mgr Justyna Mańkowska, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „KATARYNKA”

 

SESJA III: „NIC O NAS BEZ NAS”

14:25:14:45

ROLA PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU DS. STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PWR

mgr inż. Anna ZgrzebnickaPełnomocnik Samorządu Studenckiego ds. Studentów z Niepełnosprawnością PWr;

 

14:50 – 15:10
Wspólna Inicjatywa Architektoniczna – studencka integracja międzyuczelniana

Kinga Kasprzyca (PWr), Katarzyna Olszewska (AWF), pod opieką merytoryczną: Natalii Ratajczak-Szponik (PWr) i Dominiki Zawadzkiej (AWF)

  • 18
  • Paź

Drodzy studenci,

Jest jeszcze szansa na zapisanie się na indywidualny kurs z języka obcego, prowadzony w systemie Face-to-Face, w ramach działań wspierających proces edukacji studentów z niepełnosprawnością. Kursy te, organizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Twoje Nowe Możliwości", pomagają nie tylko w pomyślnym zaliczeniu obowiązkowych zajęć z lektoratu języka obcego na wymaganym poziomie dla I-go - II-go stopnia studiów, lecz stanowią także nieocenioną pomoc w przygotowaniu się do wyjazdów zagranicznych w ramach międzynarodowej wymiany studenckiej. Zajęcia odbywają się w terminach i miejscach uzgodnionych pomiędzy studentem i lektorem, tak aby w żaden sposób nie kolidowały z realizowanym przez studentów programem zajęć w uczelni. Zapisy na kurs na stronie Stowarzyszenia.

Z pozdrowieniami

Jerzy Borowiec
Pełnomocnik Rektora PWr. ds Osób Niepełnosprawnych

  • 18
  • Paź

Zapraszamy studentów z na bezpłatną naukę pływania.

Studium Wychowania Fizycznego:
Basen GEM, w każdą środę i czwartek 
godz.: 11:00-12:00

Zachęcamy również do korzystania z zajęć kulturystycznych w bud. H-14. W tym czasie osoby z problemami zdrowotnymi mogą zasięgnąć konsultacji.

Program dostępny pod tym linkiem

Strona 1 z 12
Do góry