Widok kontrastowy Widok domyślny
Kontrast
Czcionka 

Projekt "Twoja nowa praca - Absolwent w pracy"

14 styczeń 2019 Autor 

Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości we współpracy z Samodzielną Sekcją ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością serdecznie zapraszają studentów i absolwentów na spotkanie w sprawie projektu „Twoja Nowa Praca – Absolwent w Pracy”

Termin:   21.01.2018 r.              

Miejsce: Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 40
50-370 Wrocław

budynek H-14 sala szkoleniowa 1.05

Dla kogo:

Studenci III roku studiów inżynierskich /Studenci I i II roku studiów magisterskich/absolwenci do 24 miesięcy od ukończenia studiów i posiadający umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności i chcący podnieść kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać pomoc w znalezieniu/zmianie pracy.


Spotkanie ma na celu przekazanie informacji na temat Projektu- Twoja Nowa Praca-Program Absolwent. Zapraszamy również na poczęstunek kawowy w trakcie spotkania
J

Korzyści dla studentów i absolwentów, którzy przystąpią do programu Twoja Nowa Praca –Program Absolwent

-maksymalnie aż 12 miesięcy różnych form wsparcia dla uczestnika

-wsparcie finansowe w postaci dodatku motywacyjnego ( dla osób aktywnie szukających pracy oraz w pierwszych miesiącach zatrudnienia)

-bon szkoleniowy o wartości 5 000 zł do wykorzystania na szkolenia podnoszące kwalifikacje

-staże zawodowe dla osób bez doświadczenia zawodowego

-dofinansowanie do założenia własnej działalności

-opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika

-pomoc w określeniu predyspozycji i kompetencji zawodowych

-konsultacje dokumentów aplikacyjnych

-przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, w języku polskim i angielskim

-nowoczesne narzędzia diagnostyczne i szkoleniowe

-spotkania z psychologiem i coachem kariery

-szkolenia rozwijające kompetencje miękkie (wyjazdowe i stacjonarne)

-szkolenia i konsultacje w zakresie przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

-spotkania z pracodawcami

-wsparcie podczas procesu rekrutacji

-wsparcie profesjonalistów na każdym etapie szukania pracy

271 Wyświetlenia
Agata Jasińska
Do góry