Widok kontrastowy Widok domyślny
Kontrast
Czcionka 

II Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji

23 październik 2018 Autor 

Rada Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością zaprasza do aktywnego udziału w konferencji pt.: „Porozmawiamy o dostępności”, która odbędzie się w ramach II Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji. Gospodarzem tegorocznych Dni Integracji
w dniach 8-9 listopada 2018 r. jest Politechnika Wrocławska, a obrady będą miały miejsce w bud. D-21, sala 007. W programie pierwszego dnia konferencji przewidziano min. otwarte posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością z udziałem przedstawicieli władz uczelni Wrocławia i Opola, prezentacje dotyczące tematyki niepełnosprawności w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości.  W drugim dniu zaplanowane zostały warsztaty dla kadry akademickiej – chętne osoby powinny się zgłaszać do przedstawicieli  poszczególnych uczelni

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!  Zapisy obowiązują  do dnia 2.11.2018. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

II Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji - wydarzenie organizowane przez członków Rady ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Chcąc podnosić świadomość kadr akademickich, dzieląc się swoim doświadczeniem oraz wnioskami z dotychczasowej działalności Rady postanowili zorganizować Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji. Rada Ekspertów tworzona jest przez oraz przedstawicieli 13 szkół wyższych zajmujący się sprawami studentów z niepełnosprawnością z Wrocławia i Opola oraz Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości"

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzlATOcc5Dz0qP65xbwN81Ih4PJQowNRq2y7OKrmwKK-uZnA/viewform?usp=sf_link

Program:

08:30-09:15 Obrady Rady Ekspertów z udziałem przedstawicieli władz Uczelni z Dolnego Śląska i Opola
09:30-10:00 Uroczyste otwarcie konferencji

SESJA I TO JUŻ 100 LAT…

10:15-10:40

REHABILITACJA ZAWODOWA I ZATRUDNIENIE CHRONIONE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE – GENEZA I ROZWÓJ

dr Marcin Garbat  Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

10:45-11:10

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POLSCE OD 1918 ROKU DO CHWILI OBECNEJ/ USTAWODAWSTWO POLSKIE DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (W KONTEKŚCIE PREKARIATU)

dr Małgorzata Giełda, Uniwersytet Wrocławski

 

SESJA II DĄŻENIE DO UNIWERSALNOŚCI

11:25-11:45
„Zrównać kampus”- projekt dostępnej przestrzeni CWINT

mgr inż. Natalia Ratajczak Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

 

11:50-12:10

Projektowanie uniwersalne w laboratorium chemicznym UWr
dr hab. Jolanta Ejfler prof. UWr Uniwersytet Wrocławski

 

12:15 - 13:00

UROCZYSTA MUSZTRA ADEPTÓW AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH + LUNCH

 

13:00 - 13:20

Sprawni dzięki technice
inż. Marek Tankielun, Kierownik Laboratorium Tyfloinformatycznego, CWINT Politechnika Wrocławska

 

13:25-13:45

AZON – dostępna platforma informacyjna

mgr inż. Wojciech Drzewiński, kierownik zadań w projekcie AZON, Politechnika Wrocławska

 

13:50-14:10

Kultura dostępna dla wszystkich
mgr Justyna Mańkowska, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „KATARYNKA”

 

SESJA III: „NIC O NAS BEZ NAS”

14:25:14:45

ROLA PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU DS. STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PWR

mgr inż. Anna ZgrzebnickaPełnomocnik Samorządu Studenckiego ds. Studentów z Niepełnosprawnością PWr;

 

14:50 – 15:10
Wspólna Inicjatywa Architektoniczna – studencka integracja międzyuczelniana

Kinga Kasprzyca (PWr), Katarzyna Olszewska (AWF), pod opieką merytoryczną: Natalii Ratajczak-Szponik (PWr) i Dominiki Zawadzkiej (AWF)

629 Wyświetlenia
Agata Jasińska
Do góry